Togue's despatx d'advocats a Alcoi

Les Nostres àrees de servei

TOGUE'S ofereix als seus clients un assessorament integral i especialitzat en totes las rames del Dret, basat en la profesionalitat del seu equip humà i en la relació directa amb el seus clients.

T'oferim els següents serveis:

Dret civil Alcoi
Dret Civil
 • Reclamació de deutes:
  • Judicis monitoris
  • Judicis canviaris
 • Comunitats de propietaris
 • Arrendaments:
  • Contractes
  • Reclamació de rendes
  • Desnonaments
 • Succesions:
  • Redacció de testaments
  • Divisió d'herències
 • Reclamació Responsabilitat Civil
 • Registre de la Propietat
 • Elaboració de contractes
 • Drets dels consumidors
Dret laboral Alcoi
Dret Laboral
 • Acomiadaments
 • Reclamació:
  • Salaris
  • Altres drets
 • Expedients de regulació d'ocupació
 • Execució de sentències laborals
 • Reclamació davant el FOGASA
 • Jubilació
 • Pensions d'invalidesa
 • Contratació
Dret de familia Alcoi
Dret de família
 • Separacions
 • Divorcis. Divorci "Express"
 • Custòdia compartida
 • Reclamació de Pensions
 • Demandes de Paternitat
 • Parelles de Fet
 • Mesures cautelars
 • Modificació de Mesures
 • Liquidació de Ganancials
 • Repartiment de Béns
 • Negocis Comuns
 • Incapacitat
 • Incompliment règim de visites
 • Execució de sentències
Asesoria d'empreses Alcoi
Assessoria Integral d'Empreses
 • Tramitació d'impostos:
  • IVA
  • IRPF
  • Patrimoni
  • Societats
 • Gestió d'altes i baixes a l'IAE
 • Redacció de contractes de treball
 • Confecció de nómines
 • TC1 i TC2
 • Càlcul de liquidacions i indemnitzacions
 • Parts d'accidents de treball
Dret penal Alcoi
Dret Penal
 • Denùncies
 • Violència de gènere
 • Judicis de faltas
 • Alcoholèmies
 • Impagament pensions d'aliments
 • Defensa o acusació en judicis penals
 • Menors
Mediacion en Alcoy
Mediació
 • Civil:
  • Familiar
  • Escolar
  • Veïnal
  • Organitzacional
 • Mercantil:
  • Pymes
  • Empresa familiar
Accidents de transit Alcoi
Accidents de trànsit
 • Lesions i seqüeles
 • Incapacitat
 • Indemnizacions
 • Recurs de multes